• Η εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας μετά την πανδημία: Επιπτώσεις και αναγκαίες πολιτικές

    Η εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας μετά την πανδημία: Επιπτώσεις και αναγκαίες πολιτικές

    Για να περιοριστούν οι καταστροφικές υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας αυτής, οι διάφορες χώρες εφάρμοσαν πρωτόγνωρα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις του πληθυσμού τους και αδρανοποίησαν, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σημαντικές οικονομικές, παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.Παράλληλα, οι κυβερνήσεις και οι Κεντρικές Τράπεζες προώθησαν ανορθόδοξες δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές για να αποτρέψουν την κατάρρευση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των χωρών τους.Οι προκλήσεις της μετά-Covid-19 εποχής είναι εξίσου σημαντικές. Τα ερωτήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, και στα οποία θα προσπαθήσω ν’ απαντήσω είναι τα εξής: Πώς θα αποτραπούν οι μαζικές πτωχεύσεις επιχειρήσεων και η σοβαρή αύξηση της ανεργίας μετά τη λήξη της πανδημίας καθώς και ποιες πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν; Πώς θ’ αντιμετωπιστεί η όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών Συνέχεια...
  • 1
  • 2
  • 3
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Η σημερινή μας επιλογή